Kurumsal Çözümlerimiz

Sektörel Çözümlerimiz

Vinyax

Projelerimiz

Bütçe Giriş Ekranının Tasarımı, Tarihsel Satış ve Tüketim Verilerinin Analizi, Bütçelenmiş Satışlarda Dış Etkilerin Hesaplanması, Restoran Kıyaslaması
- Öncelikle şirket bazında MS Dynamics NAV uygulamasında bütçe hazırlanması ve .NET ile yazılan web uygulaması da
kullanılarak bu bütçelerin holding şirketi için konsolide edilmesi projesinde analiz ve yazılım geliştirilmesi

- E-Defter,
- E-Fatura,
- E-Arşiv,
- E-İhracat,
- E-İrsaliye

Bu projede, depo yönetim sistemi, mobil el terminalleri yoluyla gelen ve giden öğelerin izlenmesini artıracak şekilde yeniden tasarlanmıştır.
Bu amaçla, MS Dynamics NAV 2009'daki ana veritabanı ile eşzamanlı olarak senkronize olan mobil terminallerde bir depo yönetim modülü oluşturuldu.

   Sistemin NAV 4.03'ten MS Dynamics NAV 2009'a yükseltilmesi, sistem altyapısının ve iş akışlarının yeniden oluşturulması, veri temizliği, yeni ve temiz bir veritabanı oluşturulması, süreç geliştirme
- Çelik dizayn, imalat ve montajında sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan firmada ERP iyilestirme projesi:
- MS Dynamics NAV uygulamasının standart modülleri ve madde maliyetlendirmesine yönelik geliştirme çalışması
- MS Dynamics NAV Satış ve Satınalma işlemleri ile RFID okuyucularının entegrasyonu projesinde analiz ve geliştirme projesi
- MS Dynamic NAV uygulamasının NAV 5 sürümünden NAV 2009 (NAV 6) sürümüne yükseltilmesi projesi
- MS Dynamic NAV uygulamasının NAV 4.03 sürümünden NAV 2009 (NAV 6) sürümüne yükseltilmesi projesi
- ERP sistem altyapısının yeniden oluşturulması ve süreç analizi
- MS Dynamics NAV uygulamasındaki ambar modülü ile mobil .NET uygulamasının entegrasyon projesinin analiz ve geliştirmesi
- Farklı veritabanları arasında MS Dynamics NAV uygulaması kullanarak veri alışverişine yönelik geliştirme çalışması

- Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren süt çiftliği firmasında ERP projesi:
- MS Dynamics NAV uygulaması ile süt çiftliğinde günlük olarak kullanılan yazılımlar arasında entegrasyon projesi
- Maliyet hesaplaması ve üretim işlemleri yönelik geliştirmeler
- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda standart MS Dynamics NAV modüllerinde geliştirme ve yeni modül geliştimeleri
- Yönetim raporlarının Reporting Service kullanılarak oluşturulması

   - Proje bazında maliyetlerin takip edilebildiği, kaynak planlamasının yapıldığı projelerdir.

- Üretici firmada ERP İyileştirme Projesi:
- MS Dynamics NAV uygulamasında çalışan üretim optimizasyon geliştirmesi
- Müşteri ihtiyaçlari doğrultusuna üretim ve finansal raporlama ihtiyaçları
- MS Dynamics NAV uygulamasındaki ambar ve üretim modülü ile mobil .NET uygulamasının entegrasyon geliştirmesi

- Gıda sektöründe lider firmanın restoran zincirlerinin kira vb. giderlerinin takip edilebilmesine yönelik; mevcutta kullanılan MS Dynamic NAV uygulaması üzerinde ayrı bir modül geliştirmesi yapılması,
- Yeni gelistiren kira modülü ile standart NAV sureclerinin entegrasyonu.
- Raporlama çalışmaları

- Müşterilerin sorun bildirimlerine yönelik web uygulaması geliştirmesi:
- Etiket yazdırma ve MS Dynamics NAV ile entegre çalışabilen windows uygulaması geliştirmesi:
- Müşterinin Bilgi İşlem Departmanının kullanımına yönelik dahili teknik destek hizmetlerini takip edebilecekleri web uygulaması geliştirmesi
- Müşterinin günlük süt üretimlerini takip ettikleri 3 farklı uygulama ile MS Dynamics NAV uygulamasının entegrasyonunu sağlayan windows uygulaması geliştirmesi:
.Net framework ortamı kullanılarak, El terminali, web ortamı, RFID etiket entegrasyonu ve BI (Business Intelligence) raporlama için geliştirmeler yapılmıştır.