Skip links

E-Platform

Kurumsal Çözümler

Sektörel Çözümler

Vinyax

Kurumsal Çözümler

E-Platform

E-Fatura ve E-Defter’e geçiş süreçlerinde sunduğumuz çözümlerle firmaların yanındayız. E-Fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. E-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Defter Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. 433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. E-ihracat, ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde düzenleme gerektiren e-Faturalardır.

E-Fatura Kapsam detayları için tıklayınız.
E-Defter Kapsam detayları için tıklayınız.
E-Arşiv Kapsam detayları için tıklayınız.

Türkiye’nin Önde Gelen Firmalarının Tercih Ettiği Business Central’ı 15 Gün Ücretsiz Deneyin

Ücretsiz Deneyin