Skip links

Varlık Yönetimi

Kurumsal Çözümler

Sektörel Çözümler

Vinyax

Sektörel Çözümler

Varlık ERP Yönetim Projesi

Proje kapsamında Kira Yönetimine özgü süreçler için özel çözümler oluşturulmuştur:
Her bir gayrimenkulün sisteme metrekare, kullanım amacı gibi detaylarına kadar tanımlanabilmesi, değiştirilebilmesi ve izlenebilmesi
Kira sözleşmelerinin tüm detayları ile sisteme tanımlanabilmesi, değiştirilebilmesi ve izlenebilmesi
Kira protokollerinin tüm detayları ile sisteme tanımlanabilmesi, değiştirilebilmesi ve izlenebilmesi
Tüm Kira, Ortak Gider, Pazarlama Gideri, İlave Ödeme gibi ödemelerin, tanımlanan parametrelere göre otomatik olarak oluşturulması
Tüm ödemelerin mal sahipleri ve ödeme yerlerinin ayrı ayrı takip edilebilmesi
Tüm ödemeler için vekalet, temlik, icra gibi tanımların yapılıp, gayrimenkul sahipliği ile ödeme yapılan yerin farklı olduğu durumların ilişkilendirilebilmesi
Tüm ödemeler için Kıst Kira’ların otomatik oluşturulması
Tüm ödemeler için Zam’ların otomatik olarak yapılabilmesi
Ciro farklarının otomatik olarak hesaplanması
Peşin olmayan kira ödemelerinde karşılaştırma sonrası ödenmesi gereken kiranın otomatik olarak oluşturulması
Çalışan ve Yönetici onaylarından geçtikten sonra ödeme yapılabilmesi
Onay ekranlarında detaylı hesaplamaların görülebilmesi
Onay ekranlarında ilgili ödemelerin geçmiş detaylarının görülebilmesi
Onay ekranlarında ilgili ödemelerin bugüne kadarki özelliklerinde büyük değişiklikler mevcut ise görsel uyarılar
Akıllı filtreler ile hızlı kontrol yapılabilmesi
Döviz ve TL bazlı ve karışık olarak detaylı raporların alınabilmesi
Tüm ödemelerin otomatik olarak sistem üzerinden oluşturulup, deftere nakledilerek muhasebeleşmesi

Türkiye’nin Önde Gelen Firmalarının Tercih Ettiği Business Central’ı 15 Gün Ücretsiz Deneyin

Ücretsiz Deneyin