Skip links

Finans ve Muhasebe

Dynamics 365 Business Central Bütçelendirme

İleriye yönelik belirli bir dönemde beklenen gelir ve giderler için kalem bazında bir tahmin oluşturun. Faaliyetlerinizi planlayın ve yatırımlarınızı firmanızın durumu ile ilgili doğru ve kesin bilgilere sahip olarak yapın. Bütçe girişine, işletmenizin stratejik yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz ayrıntı seviyesinde sonsuz boyut ekleyebilirsiniz. Toplam hesaplara bütçe tahsis edebilir, belirli alt bütçeler oluşturabilir ve belirli birimlerin bağımsız bütçeleri çerçevesinde nasıl faaliyette bulunduklarını izleyebilirsiniz.

Alt Bütçelerin Oluşturulması
Genel bütçe içinde, belirli bir dönemde departman bazında belirli bir hedef müşteri grubu için ayrılan satış bütçeleri gibi çok özel “alt bütçeler” oluşturun.

Hızlı ve Etkin Bütçeler
Önceki dönemlerin bütçelerini, bir ayarlama faktörü kullanarak yeni döneme kopyalamak suretiyle hızlı ve etkin şekilde bütçelerinizi oluşturun. Bu ayarlama faktörü hem yevmiye defteri girişlerinde hem de yevmiye defteri bütçe girişlerinde kullanılabilir.

Excel Kullanılabilirliği
Bütçeleri Excel programına aktarma ve düzeltilmiş bütçeleri Dynamics’e geri yükleme özelliği, bütçeleri kuruluşunuza en uygun olan şekilde dağıtabilme esnekliği sağlamaktadır.

Çoklu Bütçeler
İstediğiniz uzunluktaki dönem için, işletmenizi yönlendirmek ve kontrol etmek için gerekli olan ayrıntı seviyesinde istediğiniz sayıda bütçe oluşturabilirsiniz. Her bütçe girişine sonsuz sayıda boyut ekleyebilirsiniz.

Düzenli Bütçeler Oluşturun
Bütçeleri kolay anlaşılır matrisler şeklinde oluşturabilirsiniz.

Bütçe Performansını İzleyin
Hesap tablolarını ve belirli bütçe raporlarını kullanarak bütçe performansını inceleyebilirsiniz.

Bütçeleri Tahsis Edin
Toplam hesaplar (örneğin parasal tavanı belirlenmiş ancak belirli harcamaları henüz tanımlanmamış olan hesaplar) için bütçe tahsisi yapabilirsiniz.

ID PASS SECURITY

ID Pass Security

Hub IT allows your business and technology computers to store, transmit, analyze, and manipulate big data.

Learn more

FINANCIAL SECURITY

Financial Security

Hub IT allows your business and technology computers to store, transmit, analyze, and manipulate big data.

Learn more

DIGITAL SOLUTIONS

Digital solutions

Hub IT allows your business and technology computers to store, transmit, analyze, and manipulate big data.

Learn more

Dynamics 365 Business Central Bütçelendirme

Dynamics 365 Business Central Bütçelendirme

Dynamics 365 Business Central Bütçelendirme

Service Plans

Business Consultation

Türkiye’nin Önde Gelen Firmalarının Tercih Ettiği Business Central’ı 15 Gün Ücretsiz Deneyin

Ücretsiz Deneyin