Skip links

Firmanızda
Dijital Dönüşümü Başlatın

Firmanızda dijital dönüşümünüzü başlatın, kurumsallığa bir adım daha yaklaşın.

Ücretsiz Deneyin
Bizi Arayın
+90 212 216 99 33

İş süreçlerinizi etkili şekilde yönetmek için ERP çözümleri ile tanışın.

Süreç Yönetimi

ERP yazılımları şirketlere ortak bir bilgi bankası görevi görür. Departmanlar arası anında ve doğru bilgi akışı sağlar….

Devamını Oku

Entegrasyon

ERP teknolojisi ile departmanlar arası entegrasyon sağlanır. Böylece her departmanın sorumlu olduğu iş…

Devamını Oku

Raporlama

Şirket büyüklüğünün artması ve muhtemel yurtdışı bağlantılarının da kurulması şirketin her unsurunun kontrolünü zorlaştırmaktadır…

Devamını Oku

Karar Alma Süreci

Yönetim kademesinde bulunan kişilerin karar alma süreçlerinde ilgili kararı etkileyecek verilere bir bütün olarak anında…

Devamını Oku

Müşteri Memnuniyeti

ERP yazılımları müşteri odaklı firmaların en büyük destekçisidir. Sağlanan bütün faydalar sonucunda müşteri memnuniyeti…

Devamını Oku

Maliyet Yönetimi

ERP yazılımıyla şirketin maliyetlerinde azalma görülür. Eş zamanlı bilgi paylaşımı teknolojisi, firmaların stok miktarlarını ve emniyet…

Davamını Oku

Çözümlerimiz

Vinya Bilişim müşterilerinin iş ihtiyaçlarını dinleyen ve  entegre çözümler sunan çözüm ortağınızdır.

Tüm Çözümlerimiz

Birçok marka operasyonel süreçlerini Vinya danışmanlığında Kurumsal Kaynak Planlama, Microsoft Dynamics Business Central gibi çözümler ile iyileştirmeye devam ediyor.

Hakkımızda

Biz Kimiz?

Vinya Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak farklı sektörlerden gelen bilgi birikimlerimizi sizlerle 2015’ten beri paylaşmak adına buradayız.

Firmamız Microsoft Dynamics Navision ERP uygulaması konusunda uzmanlaşmış ekibiyle projeler yürütmektedir.

Kayıtlı Microsoft Partner’ı olarak çalışmakta olan firmamız; bugüne kadar farklı firmalarda 40’ın üzerinde büyüklü küçüklü ERP projesinin yanı sıra, Dynamics NAV (Navision) ve Business Central (BC) ’ın Türkiye Lokalizasyonu (yerelleştirme) projesini de başarı ile tamamlayan ekibimizle faaliyet göstermektedir.

Bizi Tanıyın

Türkiye’nin Önde Gelen Firmalarının Tercih Ettiği Business Central’ı 15 Gün Ücretsiz Deneyin

Ücretsiz Deneyin

Süreç Yönetimi

ERP yazılımları şirketlere ortak bir bilgi bankası görevi görür. Departmanlar arası anında ve doğru bilgi akışı sağlar. Çalışanlar gerekli bilgilere beklemeden ulaşır, ilgili departmanın kaynak ve iş akışı planlamasını diğer departmanlardan aldığı bilgilerle hızlı ve doğru şekilde verebilir. Bu bilgi paylaşımı firmaların tedarikçileriyle de devamlı bağlantıda kalmasını, ani envanter ihtiyaç ya da fazlalıklarını, isteğe bağlı olarak aynı veritabanı üzerinden tedarikçileriyle de paylaşmasını, iş akışının aksamamasını sağlar. Departmanlar, yöneticiler ve tedarikçiler arasındaki bu anında bilgi akışıyla kurumun her türlü kaynak planlaması (envanter, çalışan, makine, fabrika gibi) en optimal şekilde ayarlanabilir. Bu bilgi akışı büyük şirketlerde daha önemlidir. Yönetim merkezi, üretim tesisleri, depolar ve elbette tedarikçiler farklı bölgelerde olduğu durumlarda, ERP teknolojisi ile birlikte zaman ve mekan kısıtı ortadan kalkarak şirketin tek bir merkezde toplanabilmesini sağlar (Demir ve Bahadır, 2006, s. 7, 8; Bayraktar ve Efe, 2006, s. 705, 706; Aydoğan, 2008, s. 116, 117; Mansor, 2010, s. 155, 156; Gupta, 2000, s.115, 116)

Entegrasyon

ERP teknolojisi ile departmanlar arası entegrasyon sağlanır. Böylece her departmanın sorumlu olduğu iş bölümlerinin, belirli ve standart bir iş akışı içinde yapılması sağlanır. Standart iş akışı ile birlikte çevrim sürelerinde azalma görülür. Bu hem şirket hem müşteri için arzu edilen bir sonuçtur. Departmanlar arası bağlantı ile kaynakların en az düzeyde kullanılıp en etkin şekilde paylaşımı gerçekleştirilir. Hem kaynakların hem de zamanın etkili kullanımı ve personelin hızlı bilgi alışverişi sayesinde firmada verimli üretim gerçekleştirilir. Siparişin alınışından teslimine kadar bütün iş akışı boyunca oluşabilecek aksaklıklar minimuma indirilir ya da hiç karşılaşılmaz. Üretimin herhangi bir evresinde yaşanan aksaklık, uygun herhangi bir makine, iş hücresi ya da üretim merkezine hızlıca yönlendirilebilir. Aynı şekilde üretim için gerekli envanterin yokluğunda siparişin alınmasıyla birlikte bu ihtiyaç tedarikçiye bildirilir ve iş akışında aksaklık yaşanmamış olur. Ayrıca bölümlerin entegrasyonu ve süreçlerin ortak veritabanındaki bilgisi ile birlikte üretimin denetimi daha kolay yapılır ve bu da hatalarda azalmayı ve kalitede artışı sağlar (Demir ve Bahadır, 2006, s. 7, 8; Bayraktar ve Efe, 2006, s. 705, 706; Aydoğan, 2008, s. 116, 117;Mansor, 2010, s. 155, 156; Gupta, 2000, s.115, 116). Ptak (2004), belirttiği gibi teslimat süresinin tahmin edilmesi ve süreçlerin planlanması için ERP yazılımları elzemdir. Teslimat süresi sipariş zamanı, üretim zamanı, denetim zamanı ve dağıtım zamanı olarak ayrılabilir. Bu bileşenlere ayrı ayrı ulaşmak ve analiz etmek yerine ERP’nin sağladığı fonksiyonlar ile her birine aynı yerden aynı zamanda ulaşılabilir, teslimat süresi belirlenip gecikmelerin önüne geçilebilir.

Raporlama

Şirket büyüklüğünün artması ve muhtemel yurtdışı bağlantılarının da kurulması şirketin her unsurunun kontrolünü zorlaştırmaktadır. Kontrol edilemeyen, genel resmin alınamadığı durumlarda firmadan iyi bir performans beklenemez. ERP teknolojisi ile birlikte her unsurun kontrol ve takibi kolaylıkla yapılır, bu da firmanın zayıf ve güçlü yönlerinin sağlıklı bir şekilde analiz edilmesine olanak tanır. Kendini tanıyan oluşumlar rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamada bir adım önde başlar. Pazardaki fırsat ve risklere daha hızlı ve doğru karar verebilir. Değişen koşullar altında pazara hızlı ve uygun şekilde karşılık vererek arz ve talepte eşleşme sağlar. Kazandığı esneklik sayesinde müşteriye diğer firmalara kıyasla daha iyi hizmet vermiş olur. Aynı zamanda bu teknoloji ile birlikte maliyetlerde sağlanan azalma müşterilere düşük fiyat olarak geri döndüğünden ERP kullanımı, en önemli rekabet üstünlüğü stratejilerindendir (Demir ve Bahadır, 2006, s. 7, 8; Bayraktar ve Efe, 2006, s. 705, 706; Aydoğan, 2008, s. 116, 117;Mansor, 2010, s. 155, 156; Gupta, 2000, s.115, 116).

Karar Alma Süreci

Yönetim kademesinde bulunan kişilerin karar alma süreçlerinde ilgili kararı etkileyecek verilere bir bütün olarak anında ulaşabilmeleri gerekmektedir. Böylece kararlar daha hızlı, etkin ve etkili şekilde alınabilir. Günümüz koşullarında bu üç unsur rekabet üstünlüğü sağlanabilmesi açısından çok önemlidir. Firmalar değişen çevre şartları, müşteri istekleri, siyasi dengeler gibi onları etkileyen unsurların dalgalanmalarından aldıkları kararlar ile ayakta durabilirler. Aynı zamanda bu yazılımlar sayesinde çalışanlar, makineler ve tedarikçiler üzerindeki denetim daha kolay sağlanır. Yöneticiler her bir unsurun yaptığı çalışmalara anında ulaşabilir, bu da performans artışını beraberinde getirir. Bunların yanı sıra firma hiyerarşisinde esneklik sağlar. Bilgilerin alt kademeden üst kademeye ulaşana kadar kat edeceği yol ve alacağı zaman bu veritabanı sayesinde ortadan kaldırılmış olur. Hem çalışanlar hem yöneticiler aynı platformda zaman ve hiyerarşi kısıtı altında kalmadan bilgi paylaşabilirler (Demir ve Bahadır, 2006, s. 7, 8; Bayraktar ve Efe, 2006, s. 705, 706; Aydoğan, 2008, s. 116, 117;Mansor, 2010, s. 155, 156; Gupta, 2000, s.115, 116).

Müşteri Memnuniyeti

ERP yazılımları müşteri odaklı firmaların en büyük destekçisidir. Sağlanan bütün faydalar sonucunda müşteri memnuniyeti sağlamaya yöneliktir. ERP yazılımları ile birlikte sağlanan ortak veritabanı müşterilere istedikleri zamanda, istedikleri yerde, bekledikleri kalitede, hatasız, performansı yüksek, daha uygun fiyatla ürünleri sunmayı sağlar. Anında bilgi erişimi ile üretilecek ürünün bilgisi, ilgili departmanlar tarafından alınır ve en uygun kaynak planlaması gerçekleştirilir. Üretim aşamasının hangi fabrikada hangi makinede yapılacağı, envanterlerin hangi tedarikçilerden ne miktarda hangi sürede temin edileceği, ürünün hangi bölgeye ne şekilde teslim edeceği gibi siparişin alınmasından teslim edilmesine kadar her aşamada daha kolay, doğru ve hızlı kararlar alınır. Elde edilen ürün müşteriye zamanında, eksiksiz ve uygun ücretle sunulmuş olur. Aynı zamanda bu yazılımlarla birlikte müşterilere ürünü teslim alana kadar ürünün geçirdiği aşamaları kolaylıkla takip edebilme imkanı sunulabilir (Demir ve Bahadır, 2006, s. 7, 8; Bayraktar ve Efe, 2006, s. 705, 706; Aydoğan, 2008, s. 116, 117; Mansor, 2010, s. 155, 156; Gupta, 2000, s.115, 116).

Maliyet Yönetimi

ERP yazılımıyla şirketin maliyetlerinde azalma görülür. Eş zamanlı bilgi paylaşımı teknolojisi, firmaların stok miktarlarını ve emniyet stoklarını daha iyi yönetmelerine ve maliyetlerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Departmanlar, tedarikçiler ve müşteriler arasında sağlanan bağ ile veriler her an günceldir ve süreçlerin işlemesi kolay ve hızlıdır. Bu yüzden istenmeyen bir durum olan stok bulundurmayı minimuma çekebilirler. Ayrıca anında güncel bilgilere erişim ile firmanın bütün maliyet analizleri devamlı ve güncel olarak yapılabilir. Bilgi paylaşımının ERP yazılımıyla yapılması şirket unsurları arasındaki bilgi akışına ayrılan maliyetin büyük ölçüde azalmasına yardımcı olur. Çalışanların raporlama maliyetleri de azalır çünkü verilerin güncel olarak veritabanına işlenmesi ekstra raporlamalara gerek bırakmamaktadır, istenilen bütün bilgilere veritabanından ulaşılabilmektedir (Demir ve Bahadır, 2006, s. 7, 8; Bayraktar ve Efe, 2006, s. 705, 706; Aydoğan, 2008, s. 116, 117;Mansor, 2010, s. 155, 156; Gupta, 2000, s.115, 116). Ayrıca Mansor’un belirttiği gibi operasyonel aşamada yönetim ve çalışan maliyetinde azalma, taktiksel aşamada maliyet kontrolü, pazar paylaşımı, sermayenin eşit dağılımı ve karlılıkta artış sağlarken stratejik aşamada yeni pazarlara açılmada ve maliyet önderliğinde fayda sağlar (Mansor, 2010, s. 156).